• درباره ما

    با تیم باشگاه برنامه نویسان بیشتر آشنا بشوید.

چگونه این داستان شروع شد…

شروع ایده باشگاه برنامه نویسان از آنجایی آغاز شد که ، کمبود نیروی برنامه نویسی با کیفیت در سطح عالی احساس شد و این دغدغه را تمامی کسب و کارهایی که نیاز به تکنولوژی دارند.

آینده روشن این باشگاه

بعد از اتمام دوره های این باشگاه ، نیروی با کیفیت در اختیار کسب و کار قرار می گیرد

و همه از داشتن این برنامه نویسان لذت می برند و می توانند به راحتی بسترهای

قوی برای کسب و کار خود ایجاد کنند.

7 تکنولوژی

برتر در زمینه برنامه نویسی

25 نفر

پذیرش برای هر دوره

12 هفته

آموزش در سه دوره